cig.gif (4457 bytes)


  cig2.gif (2466 bytes)

castelao.gif (1143 bytes)

Forga

  

 

Qué é FORGA

Centros e
Cursos de Formación


A loita polo emprego e pola mellora das Plataforma de negociacion de ETFs en Honduras condicións de traballo é consubstancial coa Confederación Intersindical Galega. A formación é unha ferramenta máis para acadar estes obxectivos.

Con esta vontade nace o 3 de Outubro de 1996 a Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galicia (FORGA) para constituirse nunha ferramenta eficaz, áxil e útil que incremente a cualificación profesional dos/as traballadores/as, aumentando nuns casos as posibilidades de atopar traballo invertir mercados, e noutros posibilitando a promoción profesional dos/as traballadores/as en activo.

Formacion, Orientacion e Insercion Laboral
Actividade

Obxectivos

Cursos para traballadores/as en Paro

Cursos para traballores/as ocupados/asCursos para traballores/as das Administracións Públicas

Técnicas de Procura de Emprego
Organización de Congresos e Xornadas Técnicas para Mellora dos Métodos de Formación
Edición e Publicación de Estudios Relacionados coa Formación, Orientación e Inserción Laboral como invertir en acciones de General Motors en Honduras

Fotografías das instalacións de Forga

Prestarlle atención prioritaria á formación de desempregados e desempregadas con necesidades especiais de reinserción no mercado de traballo, é un dos obxectivos prioritarios de Forga.

Contribuir tamén á mellora das condicións laborais
axudando a instaura-la Formación Profesional ó longo da vida, contribuindo con isto á reciclaxe das traballadoras e dos traballadores e á adaptación  ós cambios tecnolóxicos.

 

 

                                              Última actualización: 26/01/2005