Enlaces
       Educación, Formación
Ofertas de Traballo  do Servicio Galego de Colocación
Relación de ofertas de Traballo do Servicio Galego de Colocación, esta páxina se actualiza cada venres con novas ofertas de emprego.
Lexislación Formación Ocupacional e Continua
Normativa que regula a Formación Ocupacional e Continua (no caso da Formación Ocupacional en Galicia, hai que ter en conta tamén a normativa autonómica)
RED IRIS
Rede da comunidade científica e tecnolóxica á que están conectadas preto de 250 institucións, fundamentalmente Universidades e organismos públicos de investigación.
.The Electronic Training Village
Recursos para a Formación Profesional Ocupacional e Continua. Visitas de estudio, intercambio de información entre especialistas de formación, materiais didácticos, proxectos educativos...
CEDEFOP
Centro Europeo para o desenvolvemento da Formación Profesional
MEC
Ministerio de Educación Cultura e Deporte
FORCEM
Fundación para a Formación Continua
Galego21
Web Galega que traballa pola consolidación do Galego na rede cos seus proxectos:Proxecto Xis Programas informáticos traducidos ao galego: traductores, programas ftp, word97 e 2000 en galego (traducción dos menús) traducción de programas tan comúns como: navegador Netscape. Mocilla. Netvampire, Webcopier...Proxecto Rianxo Traductor galego-castelán-galego. Proxecto Rábade Un cursiño de galego na rede. Lapis de Cores Recursos educativos en galego Proxecto Tomiño Obras literarias completas para baixar ó teu ordenador  (Rosalía de Castro, Manuel Murguía, Concepción Arenal, Eduardo Pondal; Manuel Antonio, Lamas Carvajal...e moitos/as máis.
IGAPE
Instituto Galego de Promoción Económica
Instituto Nacional de Emprego
      Centros Universitarios
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de A Coruña
Universidade de Vigo
INEF-Galicia
Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía
Páxina do CITT da Universidade de Santiago na que se ofrece información sobre este centro de relacións entre a investigación universitaria e as empresas, xunto a documentos e estatísticas de I+D
Instituto de Ciencias da Educación
Universidade de Educación a Distancia (UNED)
       Bibliotecas e Arquivos
Biblioteca Universitaria de Santiago
Bivir Traducción de obras clásicas, pódense baixar as obras enteiras.
A Enciclopedia Británica
Biblioteca Nacional de Francia
Biblioteca Virtual Cervantes
Proxecto Gutenberg
Proxecto que ten como filosofía permiti-lo acceso ás obras literarias a todo o mundo. Ampla biblioteca virtual onde podes baixar obras maestras completas da literatura universal.
Outros
Amplo listado de bibliotecas e centros de documentación (acceso por web e telnet)
      Buscadores e Portais Galegos
Vieiros
Ulo
Enxebre
Cultura Galega
      Xornais e Publicacións
Tempo Sindical
A nosa Terra
Le Monde Diplomatique
O Correo Galego/El Correo Gallego
La Voz de Galicia
Gaceta de Galicia
Faro de Vigo
El Progreso
El Ideal Gallego Digital
Diario de Pontevedra
Diario de Ferrol
El País Digital
El Mundo
Centro de prensa: Acceso a multitude de xornais do mundo.