Santiago

 

Formación en Santiago

Continua

FIP

Interadministrativo

 

 

 

      Obradoiro de Enerxías alternativas

Obradoiro de Enerxías

 

      Aula de Informática Aula de Informática

      Plano de localización de Forga en Santiago Plano de Santiago
Pulsando encima do plano accédese a unha versión de 515 x 607 pixels e 108 KB nunha nova ventá.

 
     Laboratorio de Idiomas

ing.jpg (109101 bytes)

 

      Obradoiro de Audiovisuais Obradoiro de Audiovisuais

Enderezo:
Pol. Ind. Novo Milladoiro, Rúa Palmeira, Parc. 21A
15895 Milladorio - Ames (A Coruña).
Teléfono: 981 530257 , Fax: 981 530257